Squats Flight 1 Day 1 IPA PA State Championships 02.26.2022

0 photos

Squats Flight 2 Day 1 IPA PA State Championships 02.26.2022

233 photos
Squats Flight 2 Day 1 IPA PA State Championships 02.26.2022

Squats Flight 3 Day 1 IPA PA State Championships 02.26.2022

330 photos
Squats Flight 3 Day 1 IPA PA State Championships 02.26.2022

Bench Press Flight 1 Day 1 IPA PA State Championships 02.26.2022

0 photos

Bench Press Flight 2 Day 1 IPA PA State Championships 02.26.2022

233 photos
Bench Press Flight 2 Day 1 IPA PA State Championships 02.26.2022

Bench Press Flight 3 Day 1 IPA PA State Championships 02.26.2022

332 photos
Bench Press Flight 3 Day 1 IPA PA State Championships 02.26.2022

Squats Day 2 IPA PA State Championships 02.2702022

511 photos
Squats Day 2 IPA PA State Championships 02.2702022

Bench Only Day 2 IPA PA State Championships 02.27.2022

449 photos
Bench Only Day 2 IPA PA State Championships 02.27.2022

Bench Press Day 2 IPA PA State Championships 02.27.2022

334 photos
Bench Press Day 2 IPA PA State Championships 02.27.2022